Bestyrelsesuddannelsen

         

RISK MAP er godkendt af Finanstilsynet til at udbyde grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i skadesforsikringsselskaber og captives.

Vi kan tilbyde både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer det lovpligtige grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer.

Vi kan tilbyde kurset til hele bestyrelsen, således at det ikke kun er nye bestyrelsesmedlemmer der får opgraderet kompetencerne.  

Kursusforløbet kan foregå hos det enkelte selskab – og modulerne kan fordeles hen over året, for eksempel i forbindelse med selskabets bestyrelsesmøder.

For yderligere information klik her.