Bestyrelsesuddannelsen

         

RISK MAP er godkendt af Finanstilsynet til at udbyde grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i skadesforsikringsselskaber og captives.

Vi kan tilbyde både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer det lovpligtige grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer.

Vi kan ligeledes tilbyde kurset til hele bestyrelsen, således at det ikke kun er de nye bestyrelsesmedlemmer der får opgraderet kompetencerne.  Kursusforløbet ville kunne foregå hos det enkelte selskab – og modulerne kan fordeles hen over året, for eksempel i forbindelse med selskabets bestyrelsesmøder.

Det vil også blive muligt at tilmelde sig kurset individuelt her på hjemmesiden.

For yderligere information kan en af vores specialister kontaktes her.