Viden og erfaring

RISK MAP har stor viden og erfaring med drift og administration af forsikringsselskaber og captives, hvilket er anerkendt gennem et bredt samarbejde med revisorer og relevante myndigheder på området.

RISK MAP varetager direktionsposter og nøglefunktionsposter.

RISK MAP har stor erfaring med udarbejdelse og efterlevelse af politikker, retningslinjer og forretningsgange i henhold til gældende lovgivning. Denne erfaring betyder, at RISK MAP i samarbejde med selskaberne har gennemgået en række inspektioner fra Finanstilsynet uden at dette har medført tilsynsmæssige reaktioner.

RISK MAP har fokus på effektiv administration og systematisk kontrol af efterlevelse af lovgivningens krav. RISK MAP anser dette som vigtige faktorer for, at kunne reducere omkostninger og risici forbundet med administration af forsikringsselskaber og captives.

RISK MAP har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde i forsikringsselskaber og captives.