RISK MAP er anerkendt for sin ekspertise og omfattende erfaring inden for drift og administration af forsikringsselskaber og captives. Vores viden er anerkendt gennem et bredt samarbejde med revisorer og relevante myndigheder på området.

VIDEN OG ERFARING

RISK MAP er anerkendt for sin ekspertise og erfaring inden for drift og administration af forsikringsselskaber og captives. Vores viden er anerkendt gennem et bredt samarbejde med revisorer og relevante myndigheder på området.

VI påtager os direktionsposter og nøglefunktionsposter i forsikringsselskaber og captives. Vi har opbygget en betydelig ekspertise i udarbejdelse og efterlevelse af politikker, retningslinjer og forretningsprocesser, der er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Vi lægger stor vægt på effektiv administration og systematisk kontrol af efterlevelsen af lovgivningens krav. Vi forstår, at dette er afgørende for at reducere omkostninger og risici forbundet med drift af forsikringsselskaber og captives

 

 

 

RiskMap_final

Thomas Helsteds Vej 18
8660 Skanderborg
Mail: info@riskmap.dk
Cvr.: 35252495

René Munch Nielsen 
Tlf.: +45 60628562
Email: rmn@riskmap.dk

RiskMap_final

Thomas Helsteds Vej 18
8660 Skanderborg
Mail: info@riskmap.dk
Cvr.: 35252495

Claus Kirk

Claus Kirk
Tlf.: +45 24254051
Email: ck@riskmap.dk

This is a staging environment